Blogg

Sida 2

Inför klimatmötet i Paris: glöm inte andra miljöproblem

29 nov 2015

Det stora och viktiga klimatmötet i Paris startar om några dagar. Vi får verkligen hoppas att det leder fram till bra och konkreta åtgärder för att hejda den globala uppvärmningen. Tyvärr har vi människor ofta fokus på en sak i taget, och nu ligger det på klimatfrågan, men när det gäller miljön i stort så finns det en mängd problem som inte får glömmas bort. Nedan resonerar jag kring några av dem.

Massutdöende av organismer

Enligt vissa forskare är vi inne i en period av massutdöende av olika organismer som kan jämföras med situationen när dinosaurierna försvann. Till viss del hänger det säkert samman med det allt varmare klimatet, men ett kanske större problem är att vi människor brer ut oss så att vi förstör deras livsrum. Vi förstör skogar, våtmarker, hav med mera så att den ena arten efter den andra försvinner i en rasande fart.

Naturresurser

Många verkar anse att vi kan lösa alla miljöproblem med ny teknologi, men det tror jag inte är så säkert. Till exempel så bygger mycket av den nya tekniken på användande av grundämnen som är sällsynta i naturen. När vi bryter dessa ämnen ställer vi till med nya miljöproblem, och det är inte heller säkert att de faktiskt räcker till för all ny teknik. Jag tror att den nya tekniken måste kombineras med ett nytt synsätt på vad som är välfärd, där vi lägger mindre fokus på att konsumera produkter.

Kemikalier

Fortfarande vräker vi ut en mängd olika ämnen i miljön som vi egentligen inte vet vilken effekt de har på lång sikt. Vad vi vet är att var och en av oss går omkring med hundratals olika ämnen i oss som har spridits ut av oss människor. Enligt vissa forskningresultat har dessa ämnen redan orsakat fosterskador, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar med mera, och det är ganska självklart att de också ställer till problem för andra organismer.

Säg ifrån om vardagsrasismen

23 okt 2015

Hat och rasism får enligt min mening ett allt starkare grepp om Sverige. Vissa går ut öppet och står för att de är rasister; de är det oftast lätt att veta var man har och de är troligen inte så många. De verkar ofta vara medlemmar i organisationer med likasinnade som jag tror att våra myndigheter har ganska bra koll på. De ställer ändå ibland till med våldsamheter, så vi bör absolut oroa oss för dem. En del är klart militanta och kan när som helst ställa till med terrordåd. Om vi någonsin får reda på vem eller vilka som ligger bakom den senaste tidens mordbränder i tilltänkta flyktingboenden, så skulle det inte förvåna mig om det visar sig att någon sådan grupp är ansvarig.

Det som jag ändå tror är värre på lång sikt är den växande vardagsrasismen (ett dumt uttryck egentligen, rasism är rasism, men det är kanske ändå en poäng med benämningen, då den pekar på att det är rasism som man stöter på i sin vardag, bland människor man ofta känner). Uttryck som: jag är inte rasist, men..., följt av något nedsättande omdöme om andra människor med hänvisning till deras ursprung, tycker jag mig höra allt oftare. Som information för dem som uttrycker sig på detta sätt kan jag upplysa om att det är just det som är rasism: att klumpa ihop människor i grupper efter deras ursprung och ge dem alla gemensamma, oftast negativa, egenskaper.

Jag har hört det jag anser vara rasism från chefer, kollegor och vänner. Ibland har jag opponerat mig, men ofta har jag tigit och knutit näven i fickan för att slippa jobbiga diskussioner. Det tänker jag inte göra längre. Vi som inte accepterar rasism och främlingsfientlighet, måste säga ifrån när folk i vår närhet sprider hat och misstro om andra människor omkring sig. Det tror jag är nödvändigt om vi ska vända den oroande utvecklingen.

Spara bränsle, miljö och liv

6 okt 2015

Lite förenklat innebär Ecodriving att man kör i ett lugnt och jämnt tempo, med få accelerationer och inbromsningar. För att följa detta är det viktigt att hålla hastighetsgränserna, köra med avstånd till framförvarande fordon och planera sin körning så att den löper smidigt.

Jag har själv en bil som enligt specifikationerna ska ha en snittförbrukning på 0,57 l/mil, men jag kör den på ca 0,45 under sommarhalvåret och 0,5 under vintern. Min verkliga förbrukning ligger alltså ungefär 1 dl/mil, eller hela 17 %, under den specificerade för bilen. Tänk om nästan alla körde Ecodriving; vilka vinster för både samhället och den enskilda.

Ecodriving har nu lärts ut under ganska många år på körskolor och på arbetsplatser. Jag har själv gått en kurs i arbetet för nästan 10 år sedan. Ute i trafiken syns tyvärr inte mycket av det.

I stället kör majoriteten ute på vägarna för fort, och hastigheten är en av de faktorer som påverkar förbrukningen mest, speciellt i högre farter när luftmotståndet snabbt ökar med ökad hastighet.

Många kör också med alldeles för liten marginal till bilen framför, vilket leder till att man hela tiden får ligga och bromsa, accelerera, bromsa, accelerera, vilket ger ökad förbrukning och dessutom är trafikfarligt. Ett tydligt tecken på en person som är en dålig bilförare är att den använder bromsarna mycket. Håll avstånd och använd motorbromsning i stället.

Om man planerar sin körning så att man försöker hålla bilen i rullning vid korsningar, cirkulationsplatser med mera, så tar man sig fram både bränslesnålare och säkrare. I god tid innan man t.ex. kommer fram till en cirkulationsplats, spanar man av vilka andra trafikanter som finns på plats, och så försöker man anpassa sin hastighet efter dem så att man kan smita in i en lucka utan att behöva stanna. Att göra så är både bränslesparande och trafiksäkert. Det gör också att trafiken flyter smidigare och snabbare, och minskar risken för köbildning. I stället kör många aggressivt i liknande situationer: man kör i hög fart mot cirkulationen, tittar i sista stund efter hinder mot att köra, och måste då ofta tvärnita och stanna helt, för att sedan accelerera igen. Ett beteende som är både bränsleslösande och farligt. Det är framför allt vanligt att de som kör så här missar oskyddade trafikanter. De ger sig nästan ingen tid till att planera sin körning, och då tittar de bara efter fordon som kan vara ett direkt hot mot dem själva, men missar fotgängare och cyklister.

Hälften av livet i havet är borta

20 sep 2015

Enligt en rapport från WWF, Världsnaturfonden, har bestånden av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk halverats sedan 1970-talet. Det här är naturligtvis en fruktansvärd miljökatastrof redan nu, men vi verkar inte bry oss speciellt mycket. Dessutom fortsätter uppvärmningen och försurningen av haven på grund av våra fortsatt stora koldioxidutsläpp. Detta i samverkan med fiskeflottor som är alldeles för stora, och därför fortsätter att ta ut alldeles för stora fångster, tyder på att det blir oerhört svårt att bryta den nedåtgående trenden för livet i och kring våra hav.

Vi kan hoppas att våra politiker verkligen inser allvaret, och tar vettiga och långsiktiga beslut för att så fort som möjligt vända utvecklingen, innan det är för sent. Men det innebär också att vi medborgare måste stötta dem i deras beslutsfattande. Det duger inte att gnälla över att skatterna på bränsle och andra miljöskatter höjs, och rösta bort dem som försöker att ta sitt ansvar som beslutsfattare, bara för att man själv drabbas av fördyringar. Vi måste ta ett gemensamt ansvar och se förbi den egna plånboken. Det enda vi medborgare i övrigt kan göra är förstås att så gott det går följa de råd som forskare och andra ger oss.

Sjuksköterskor saknas

18 aug 2015

Läste nyss på text-tv att det fortsatt kommer att vara stora problem i vården i höst, då det saknas sjuksköterskor. Enligt min åsikt är en av orsakerna att arbetslivet i Sverige har fokuserat så hårt på att vara kostnadseffektivt på varje liten enhet, inte effektivt för samhället i sin helhet.

Det verkar väldigt mycket gälla i offentlig sektor, där jag under senare tid mest har jobbat. Om man bara fokuserar på att hålla sin budget, som politikerna ofta försöker att göra så liten som möjligt, så blir problemet att man hela tiden har knappt med personal. De som jobbar får då en orimligt hård arbetsbörda, som medför att man inte trivs på jobbet och folk slutar. För samhället leder det till högre arbetslöshet och att servicen till medborgarna försämras. Det är ju inte direkt ovanligt att vi har problem med köer i sjukvården, problem i skolor och förskolor, poliser som inte har resurser för att lösa brott och långa handläggningstider hos myndigheter.

Men om vi anställde mer folk i offentlig sektor skulle det bli alldeles för dyrt för samhället säger många, men jag tror att de har fel. Om man bara tittar på lönekostnader och liknande, så skulle det naturligtvis bli dyrare, men jag tror att man sparar in de pengarna på annat håll. I takt med att fler jobbar, minskar kostnader för a-kassa, socialbidrag och andra liknande försörjningssystem. Det räcker i och för sig inte till för att bekosta ökade lönekostnader, men om man samtidigt får ett effektivare samhälle där sjukskrivna snabbare kommer tillbaka i arbete, barnen får en bättre utbildning, brottslighet bekämpas effektivare, handläggningstider hos olika myndigheter minskar och den allmänna servicen till medborgarna blir bättre, så sparar man i längden stora summor. Det leder troligtvis också till andra effekter som att det allmänna hälsoläget förbättras när färre är arbetslösa, stressen och pressen i arbetet minskar, med mera.

SD:s hatkampanj

5 aug 2015

Det är verkligen beklämmande att ett parti som säger sig stå upp för Sverige går ut och baktalar hela vårt land för turister. De har hela tiden gått in för att sprida lögner och myter om invandringen, vilket jag tycker är för jävligt, men när de nu också drar vårt land i smutsen, tillsammans med de fattiga besökare som kommer hit för att försöka skaffa sig ett bättre liv, då tycker jag att det har gått för långt. Det är enligt min mening helt oförsvarligt att SD kan fortsätta med sina kampanjer som bara är till för att skapa misstro och hat mellan människor. Stockholms Lokaltrafik som låtit dem sätta upp detta i sina lokaler borde skämmas.

Nedan finns en länk till en stor samling bloggar om allt mellan himmel och jord Blogglista

Nyhetsbrev

Jag räknar med att skicka ut nyheter om vad som sker här på hemsidan till er som är intresserade. Det kan vara när ny musik eller bilder på konst läggs till, eller när det sker något viktigt med mitt författande.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i din e-postadress nedan.

Länkar

Om minimalism

Andra bloggar