Hälften av livet i havet är borta

Enligt en rapport från WWF, Världsnaturfonden, har bestånden av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk halverats sedan 1970-talet. Det här är naturligtvis en fruktansvärd miljökatastrof redan nu, men vi verkar inte bry oss speciellt mycket. Dessutom fortsätter uppvärmningen och försurningen av haven på grund av våra fortsatt stora koldioxidutsläpp. Detta i samverkan med fiskeflottor som är alldeles för stora, och därför fortsätter att ta ut alldeles för stora fångster, tyder på att det blir oerhört svårt att bryta den nedåtgående trenden för livet i och kring våra hav.

Vi kan hoppas att våra politiker verkligen inser allvaret, och tar vettiga och långsiktiga beslut för att så fort som möjligt vända utvecklingen, innan det är för sent. Men det innebär också att vi medborgare måste stötta dem i deras beslutsfattande. Det duger inte att gnälla över att skatterna på bränsle och andra miljöskatter höjs, och rösta bort dem som försöker att ta sitt ansvar som beslutsfattare, bara för att man själv drabbas av fördyringar. Vi måste ta ett gemensamt ansvar och se förbi den egna plånboken. Det enda vi medborgare i övrigt kan göra är förstås att så gott det går följa de råd som forskare och andra ger oss.

20 sep 2015

Nyhetsbrev

Jag räknar med att skicka ut nyheter om vad som sker här på hemsidan till er som är intresserade. Det kan vara när ny musik eller bilder på konst läggs till, eller när det sker något viktigt med mitt författande.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i din e-postadress nedan.

Länkar

Om minimalism

Andra bloggar