Inför klimatmötet i Paris: glöm inte andra miljöproblem

Det stora och viktiga klimatmötet i Paris startar om några dagar. Vi får verkligen hoppas att det leder fram till bra och konkreta åtgärder för att hejda den globala uppvärmningen. Tyvärr har vi människor ofta fokus på en sak i taget, och nu ligger det på klimatfrågan, men när det gäller miljön i stort så finns det en mängd problem som inte får glömmas bort. Nedan resonerar jag kring några av dem.

Massutdöende av organismer

Enligt vissa forskare är vi inne i en period av massutdöende av olika organismer som kan jämföras med situationen när dinosaurierna försvann. Till viss del hänger det säkert samman med det allt varmare klimatet, men ett kanske större problem är att vi människor brer ut oss så att vi förstör deras livsrum. Vi förstör skogar, våtmarker, hav med mera så att den ena arten efter den andra försvinner i en rasande fart.

Naturresurser

Många verkar anse att vi kan lösa alla miljöproblem med ny teknologi, men det tror jag inte är så säkert. Till exempel så bygger mycket av den nya tekniken på användande av grundämnen som är sällsynta i naturen. När vi bryter dessa ämnen ställer vi till med nya miljöproblem, och det är inte heller säkert att de faktiskt räcker till för all ny teknik. Jag tror att den nya tekniken måste kombineras med ett nytt synsätt på vad som är välfärd, där vi lägger mindre fokus på att konsumera produkter.

Kemikalier

Fortfarande vräker vi ut en mängd olika ämnen i miljön som vi egentligen inte vet vilken effekt de har på lång sikt. Vad vi vet är att var och en av oss går omkring med hundratals olika ämnen i oss som har spridits ut av oss människor. Enligt vissa forskningresultat har dessa ämnen redan orsakat fosterskador, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar med mera, och det är ganska självklart att de också ställer till problem för andra organismer.

29 nov 2015

Nyhetsbrev

Jag räknar med att skicka ut nyheter om vad som sker här på hemsidan till er som är intresserade. Det kan vara när ny musik eller bilder på konst läggs till, eller när det sker något viktigt med mitt författande.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i din e-postadress nedan.

Länkar

Om minimalism

Andra bloggar