Två tredjedelar av livet i Skagerrak och Kattegatt borta

För snart två år sedan skrev jag på min blogg om att bestånden av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fiskar halverats sedan 70-talet.

Nu har en ny rapport kommit som visar att livet på den svenska västkusten har minskat dramatiskt sedan 20- och 30-talen. Då gjordes en artinventering där man samlade in nästan 40 000 prover. Nu har man gjort en ny artinventering på samma platser som på 20- och 30-talen, med förskräckande resultat.

60 % av de arter som hittades då, kunde man inte alls återfinna nu. 75 % av arterna hade minskat i antalet individer som hittades. Det visar enligt min mening på en ofantlig miljökatastrof som vi är mitt uppe i, och det är bara en tidsfråga till dess vi själva kommer att drabbas hårt av att livet omkring oss minskar så katastrofalt.

Tyvärr tror jag inte att de små steg vi tar mot ett mer miljövänligt samhälle kommer att räcka. Det vi gör är bara små, marginella förändringar av vår livsstil, men den negativa påverkan på miljön kommer att fortsätta nästan oförminskad länge än. Vi måste omedelbart göra stora förändringar av vårt sätt att utnyttja vår planet, om vi inte ska orsaka skador som inte går att komma till rätta med, om vi inte redan har gått över gränsen.

21 jul 2017

Nyhetsbrev

Jag räknar med att skicka ut nyheter om vad som sker här på hemsidan till er som är intresserade. Det kan vara när ny musik eller bilder på konst läggs till, eller när det sker något viktigt med mitt författande.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i din e-postadress nedan.

Länkar

Om minimalism

Andra bloggar