USA:s vägval

Donald Trump eller Hillary Clinton? För de flesta svenskar tror jag valet är självklart då vi uppfattar Trump som en rasistisk tölp som föraktar kvinnor och allmänt verkar vara ute efter att skapa konflikt. USA står inför ett avgörande vägval i höst som kommer att ha återverkningar i resten av världen.

Kan det ändå komma ut något positivt av det som sker i USA? Jag tror det, men risken är stor att det som pågår riskerar att öka på motsättningarna i landet. Det positiva jag ser hänger ihop med demokraternas andra kandidat: Bernie Sanders. Det är enligt min mening ett avgörande steg för USA att en man som ses som socialist kan få så många anhängare. Han har fått mångas stöd genom att förespråka en väg med mer allmän välfärd och ökad jämlikhet, vilket tidigare har setts som något mycket suspekt och oamerikanskt.

Som jag ser det finns det två huvudsakliga sätt för människor att reagera på stora klyftor i samhället; man slår mot de som har det sämre än man själv, eller så riktar man in sig mot de som har makt och pengar. Exempel på det första är Sverigedemokrater som menar att alla problem i Sverige hänger ihop med EU-migranter, flyktingar och invandrare, samtidigt som politiker, direktörer med flera berikar sig alltmer på vår bekostnad. Exempel på det andra är de olika rörelser som protesterar mot den ökande korruptionen, och storfinansens och storföretagens allt större makt och inflytande.

Just nu i USA ser vi exempel på detta genom Trumpanhängarna som står för det första synsättet; slicka uppåt, sparka neråt, medan Sandersanhängarna går åt motsatt håll; sätt press på de rika och de med makt. USA:s vägval, liksom vårt eget, är om vi vill fortsätta att öka klyftorna och motsättningarna eller se till att de minskar. 

28 jul 2016

Nyhetsbrev

Jag räknar med att skicka ut nyheter om vad som sker här på hemsidan till er som är intresserade. Det kan vara när ny musik eller bilder på konst läggs till, eller när det sker något viktigt med mitt författande.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i din e-postadress nedan.

Länkar

Om minimalism

Andra bloggar